DIGITALNI LOGOPEDSKI SET BEHRINGER

Cijena: 6000,00 KM
Šifra:
Proizvođač: Ascom d.o.o. Tešanj
Zaliha:
10%
Ocijeni:
Kupi

CIJENA  VAŽI OD 1.11.2022.god.

Digitalni logopedski set Behringer se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. 

Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop.

U aparat je ugrađen licencni software firme Tara Centar doo Zagreb, sa filterskim krivuljama, autorsko djelo prof. Mladena Heđevera.


Terapija pomoću Behringera se zasniva na novim naučnim i stručnim načelima:

A) Diskontinuiranim perceptivnim optimalama,


B) Akustičkoj obradi govornog signala na četiri razine:

eliminaciji dijela govornog spektra u kojem je prisutna greška,

isticanju dijela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju,

linearnom propuštanju dijelova spektra koji se nalaze izvan područja korekcije,

dodavanju delay–efekta uz bilo koju kombinaciju.


C) Polisenzoričkoj stimulaciji:

auditivnoj,

vizualnoj i

vibrotaktilnoj.

Uređaj služi za:

Korektivno rehabilitativni tretman mucanja i dizartrija. To se postiže kombinacijom delay-a i filtriranja;

Korekciju dislalija (sigmatizam• rotacizam• lambdacizam• tetizam• deltacizam i tetacizam• kapacizam i gamacizam• etacizam);

Pomoć kod osoba sa oštećenjem sluha (vježbe slušanja i govora);

Tretman afazija i disfazija.


Više na: www.asistivnatehnologija.ba